Wednesday 10 September 2014

Formulacija pesticida i njihovo miješanje

Formulacija pesticida prestavlja oblik hemijske materije koja se stavlja u promet i koja zavisi od metode primjene.

Formulacije mogu biti: 
  • čvrste: praškasta (WP) ili granulrana (WG, DF) ili
  • tečne (SC, CS, EC, EW) itd. 
Najčećše formulacije pesticida su:

EC - koncentrat za emulziju
CE - koncentrovana emulzija
SC - koncentrovana suspenzija
SL - koncentrovani rastvor
AS - vodeni rastvor
OL - uljni rastvor
OD - uljna disperzija
GR - granule
EW - emulzija ulje u vodi
EO - emulzija voda u ulju
ES - emulzija za tretiranje sjemena
SP - vodorastvorljivo prašivo
SG - vodorastvorljive granule
FS - koncentrovana susp. za tret. sjemena
LS - rastvor za tretiranje sjemena
SE - suspoemulzija
WP - kvašljivi prašak
MG - mikrogranule
PW - prašivo
DP - prašivo za zaprašivanje
DS - prašivo za zaprašivanje sjemena
WG - vododisperzibilne granule
WS - vododisperzni prašak za vlažno tret. sjemena


Vrlo često je potrebno suzbiti u isto vrijeme dva ili više parazita, prouzrokovača oboljenja ili parazita i štetočinu ili pak dvije ili više štetočina. Tada dolazi u obzir primjena preparata koji dijeluju na više parazita ili štetočina. Međutim broj takvih preparata za zaštitu ratarskih gajenih biljaka je veoma mali. Zato je često potrebno da sami miješamo dva ili više preparata radi njihove istovremene primjene.

Miješanje pesticida zavisi od više faktora o kojima treba voditi računa kako nebi došlo do neželjenih poslijedica. Zbog pogrešnog miješanja dolazi do reakcije komponenata sredstava, što ima za poslijedicu smanjenje efikasnosti, ali često i pojavu fitotoksičnosti, odnosno ožegotina na biljkama.

Mogućnost miješanja pesticida zavisi u prvom redu od osobina aktivnih materija i formulacije preparata.Većina sredstava ne smije se miješati sa preparatima alkalne reakcije, a to su preparati na bazi bakra. Mnoga se ne mogu miješati sa kiselim insekticidima i koncentratima za emulziju. Mešanje bolje podnose dva prašiva, nego prašivo i koncentrat za emulziju.

Prije nego što se odlučite da kombinujete više preparata obavezno pročitati upustvo u kome se nalaze i informacije o mogućnostima miješanja.

Pripremanje tank - miksa, više različitih oblika formulacija, vrši se po slijedećem redoslijedu:
  • U manjoj količini vode (u posudi manje zapremine) dobro se izmješaju kvašljivi praškovi – WP ili vododisperzibilne granule – WG i nakon toga se dodaju u prskalicu, prethodno napunjenu do 1/3 vodom, uz stalno miješanje.
  • Zatim se u prskalicu dodaju koncentrovane suspenzije – SC, takođe prethodno pripremljene u manjoj količini vode i miješaju se zajedno.
  • Potom se dodaju koncentrati za emulziju – EC, uz neprekidno miješanje.
  • Za njima se dodaju pesticidi formulisani kao vodeni rastvori – SL.
  • Folijarna hraniva se dodaju na kraju.
  • Dopuniti rezervoar potrebnom količinom vode.
  • Poželjno je pripremljenu smješu pesticida potrošiti u što kraćem vremenskom periodu, pridržavajući se svih propisa.
Ako se upotrebljava voda koja je baznog karaktera onda se folijarna hraniva dodaju na početku, dok se svi ostali tipovi formulacija dodaju po gore navedenom redoslijedu.

No comments:

Post a Comment